Om arrangøren

Fysioterapeut Knut Indahl

har ved firmaene Smertebehandling as og Idé og seminarutvikling vært ideleverandør og arrangør/medarrangør ved flere kurs/seminarer siden 1993

Til daglig jobber han på Fysioteam på Hamar, men jobber parallelt med seminarer/kurs. I sin praksis jobber han daglig med nåler, og har gjort det siden 1995.

På arrangementlisten står

  • 3 kurs med Dr Peter Baldry: Acupuncture, Trigger Points And Musculoskeletal Pain
  • 4 tverrfaglig ryggseminar med professor Alf Nachemson og Aage Indahl
  • Ryggseminar med professor Stuart McGill fra Canada
  • Smerteseminaret «En dag i Bergen – ideseminar om smerte» med Stein Husebø, Stein Knardahl, Arne Næss, Nina Karin Monsen, Morten Krogvold og Kjell Arild Pollestad
  • Nå aktuell med dry needling del 1 og avansert versjon
  • Etter rundt 300 deltager som har gått igjennom introduksjonskurset/del 1, kjøres del 2 avansert i gang fra januar 09
  • 2016: Største aktør i Norge og Sverige. Holder også kurs i Danmark, Nederland og Italia.