Del 1 Dry Needling

Del 1 Dry Needling Del 1 Oslo Sportsklinikken på Hasle 12-13 november 2022 Kursinnhold  DEAKTIVERING AV TRIGGERPUNKTER –   Dry Needling Subcutan behandling. Teknikk utviklet av