Kurs

Del 1 Dry Needling Oslo 12-13 november 2022

Del 1 Oslo Sportsklinikken på Hasle 12-13 november 2022

Kursinnhold 

DEAKTIVERING AV TRIGGERPUNKTER –   Dry Needling

  • Subcutan behandling. Teknikk utviklet av dr.med Peter Baldry Deaktivering av triggerpunkter med overflatisk, subcutan behandling. A-delta nerve fibrene er målet for behandlingen. Disse sender signaler til bakhornet, hvor en inhibitorisk reaksjon oppstår. En sikker og lite smertefull behandling.
  • Dyp intramuskulær behandling. Deaktivering av triggerpunkter ved å sette nålen mest mulig presist inn i punktetMultippel  twitch respons behandling: Mobilisering med nålen intramuskulært i triggerpunktene,  utløser flest mulige  twitch responses.
  • Elektroterapeutisk stimulering Med nålen i triggerpunktet setter man elektroder på nålene og stimulerer med nålestimulator.

 IMS

        Intra Muskulær Stimulering
         Teknikk utviklet av dr. Chan Gunn.
         Man behandler på både segmentelt og perifert nivå.
         Finner forkortet muskulatur. Leter etter tegn på segmentell affeksjon

NFF: Kurset er godkjent tellende med 10 timer i spesialiteten idrettsfysioterapeut.

Går normalt over 3 dager, en kortere versjon over 2 dager med mindre teknikker på columna arrangeres også, se utlysningen av de enkelte kurs hvor langt ditt ønskede kurs er

Normal PRIS: 4100,-

Sted http://www.sportsklinikken.no/

Tid

Lørdag kl 0900 – 1630

Søndag kl 0900 – 1630

Krav som stilles til deltagelse:

1: kunne anatomien godt, med godkjent eksamen

2: kunne palpere de viktigste anatomiske landemerker

3: kunne palpere muskulær kvalitet=identifisere triggerpunkter ved palpasjon

4: ha klinisk erfaring med å behandle muskulære problemer

5: jobbet klinisk med relevant tematikk, massageterapeuter ol må ha 2 års klinisk erfaring

6: kunne ta imot nålebehandling selv

Leave a Reply

Your email address will not be published.